2018/11/24

งมงาย - Bodyslam

ในบางครั้งหัวใจก็โหยหา นึกถึงวันเวลาที่ผ่านผัน
ช่วงเวลาที่เคยใช้ร่วมกัน คิดถึงวันเดือนปีที่ผ่านมา
แต่ไม่อาจย้อนกลับไปเหมือนเก่า จึงทำได้แค่เศร้าเมื่อห่วงหา
รู้สึกเหงามีบ้างบางเวลา อยากให้หวนกลับมาซึ่ง 'วันวาน'

อยู่ที่เดิมตรงนี้ไม่ไปไหน ก็อยู่ได้ถึงภายในไม่ประสาน
คงเหมือนโปรเติมทีเดียวอยู่น๊านนาน วันหลังหวานยังจดจำฝังลึกใน
อยู่ตรงไหนรักกันไหมฉันไม่รู้ แต่ที่รู้คือฉันนั้นยังไม่เปลี่ยนใจ
อยู่ตรงนี้ถึงแม้ฉันจะไม่เหลือใคร...ก็ฉันมัน 'งมงาย'

By: Jukkajun Oseki

No comments:

Post a Comment