2018/11/24

By: Jukkajun Oseki

อยากไปอยู่ในที่ไร้ผู้คน
อยากตะโกนออกไปให้สุดเสียง
แต่ตอนนี้ทำได้ก็แค่เพียง
นอนฟังเสียงถอนใจของตัวเอง ...

ถึงบรรเลงออกเสียงใดตรงไหนเล่า
อาจบรรเทาความปวดร้าวช่วงเปล่งเสียง
ถ้าอยากหายหายขาดได้รู้หนึ่งเพียง
ฟังหนึ่งเสียงคนรู้ใจเข้าใจกัน

No comments:

Post a Comment