2018/11/24

รัก By: K.Jukkajun Oseki

คำว่า 'รัก' สั้นแต่มากความหมาย
สุดบรรยายให้เฉพาะหรือเหมาะสม
ที่สำคัญ 'รัก' คือสิ่งน่าชื่นชม
น่าภิรมย์ยินดีถ้ามี 'เธอ'

หาก 'รัก' นั้นไม่มีเธอข้างๆ
คงอ้างว้างหนาวหัวใจดังเสนอ
ไม่เถียงหรอกเพราะก็เคยยังเคยเจอ
คำว่าเธอ 'รัก' เสมอ ไม่เคยลืม

By: K.Jukkajun Oseki

No comments:

Post a Comment